Liên hệ

Công ty TNHH TM Hải Giang (HGTrade).

Tài khoản ngân hàng

  • Ngân hàng: BIDV
  • Chủ tài khoản: Công ty TNHH TM Hải Giang
  • Chi nhánh: Tây Hồ
  • Ngân hàng: VIETCOMBANK
  • Chủ tài khoản: Công ty TNHH TM Hải Giang
  • Chi nhánh: Tây Hồ